subject
Mathematics, 30.11.2021 01:00 nails4life324

You spend $40on 5 pounds .what is the unit rate in dollars per pound ?

ansver
Answers: 1

Another question on Mathematics

question
Mathematics, 21.06.2019 14:00
Pokój na planie w skali 1: 100 jest prostokątem i ma wymiary 5,2cmx4,4cm. jaką powierzchnię w m2 ma pokój? ile m bieżących wykładziny dywanowej o szerokości 5m trzeba kupić by wyłożyć cały pokój jednym kawałkiem przy minimalnych stratach ? ile zapłacimy za wykładzinę jeśli 1m2 kosztuje 30 zł ?
Answers: 1
question
Mathematics, 21.06.2019 15:30
What is the domain and range of each function 1. x (3, 5, 7, 8, 11) y ( 6, 7, 7, 9, 14) 2. x (-3, -1, 2, 5, 7) y (9, 5, 4, -5, -7)
Answers: 2
question
Mathematics, 21.06.2019 17:40
The graph of y = ax^2 + bx + c is a parabola that opens up and has a vertex at (0, 5). what is the solution set of the related equation 0 = ax%2 + bx + c?
Answers: 2
question
Mathematics, 21.06.2019 20:30
What is the best approximation for the area of a circle with a radius of 4 m ? use 3.14 to approximate pi
Answers: 1
You know the right answer?
You spend $40on 5 pounds .what is the unit rate in dollars per pound ?...
Questions